Se0rang Anak Orang Asli Perak Pertama Dari Suku Sem4i Telah Berjaya Mendapatkan Ijazah Kelas Pertama UCL.

Seorang mahasiswa 0rang Asli dari su’ku Semai mencipta sej4rah bagi masyarakat itu apabila menamatkan pengajian per1ngkat Sarjana Muda dengan ijazah kelas pertama di universiti ternama, University College London (UCL).

Menurut Persatuan Mahasiswa 0rang Asli (PMOA), Susherrie Suki yang berasal dari Perak menamatkan pengajian Sarjana Muda Per4ncangan Bandar dan Hart4nah di Bartlett School of Planning UCL.

“Beliau merupakan graduan 0rang Asli yang pertama dari Semenanjung Malaysia yang dianugerahkan ijazah kelas pertama dari UCL.

UCL merupakan universiti terkemuka di dun1a, di mana kedudukan semasa universiti ini adalah di tangga kelapan duni4 (QS World University Ranking 2023).

“Sherrie berasal dari Perak, di mana ibu dan bapanya merupakan Orang Asli suku k4um Semai yang berasal dari Kampung 0rang Asli Chinggung, Behrang Ulu di Tanjung Malim, dan Kampung 0rang Asli Ulu Geruntum di Gopeng.

“Saudari Susherrie Suki kini telah mendapat taw4ran untuk melanjutkan pengajian di per1ngkat Ijazah Sarjana (Master) dalam bidang Reka bentuk Bandar dan Per4ncangan Bandar di universiti yang sama,” kata pers4tuan itu di Twitter.

Pada 2016, Susherrie mendapat keputusan 10A dalam peper1ksaan SPM dan diterima mel4njutkan pengajian di Kolej Mara Seremban.

Menurut PMOA, Susherri adalah sal4h seorang pelajar 0rang Asli yang menerima biasiswa Mara di bawah Program Pembangunan Bakat Muda susulan keputusan cemerlangnya dalam SPM.

Selain bid4ng akademik, dia juga akt1f dalam kegi4tan di dalam dan di luar kampus, termasuk menjadi angg0ta Royal Town Planning Institute, ketua biro publisiti Bartlett Urban Planning Society dan ketua biro dalam UCL Malaysia Society.

Sumber:MalaysiaKini