Awan Berbentuk Burung R4ksasa Muncul Di Langit, Surah Al-Jathiyah Ayat 3 Jelaskan Perkara Ini

Tidak din4fikan, keku4saan Allah taala dapat dilihat dengan jelas mel4lui alam semulajadi. Terdapat banyak fenom3na alam terj4di di seluruh duni4 sama ada kita sed4r mahu pun tid4k.

Malah setiap kali muncul hal-hal dilihat seakan mist3ri di dada l4ngit, kita meng4itkannya dengan perkara-perkara mist1k atau asp3k lain.

Pada h4l Al-Quran yang diturunkan sejak 1400 tahun dahulu, sudah menceritakan segala-galanya meng3nai l4ngit dan bumi.

Dalam surah Al- Jathiyah ayat 3 menyebut:

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَؕ‏

Sesungguhnya pada l4ngit dan bumi terdapat t4nda-t4nda (yang membuktik4n keku4saan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Tahukah, beriman dengan perkara gh4ib antara ayat yang banyak dis3but di dalam al-Quran, malah ia juga terk4ndung dalam Rukun Iman.

Dalam perkongsi4n Sinar Harian, pendakwah, Ustaz Hanafiah Abd Malek berkata, ia p3nting kerana banyak perkara gha1b telah dibuktikan oleh sains yang menunjukkan keku4saan dan keesaan ALLAH SWT.

Jelas Ustaz Hanafi, antara contoh perkara gha1b itu adalah ALLAH SWT, syurga dan ner4ka serta iman yang semuanya tidak boleh dilihat.

“Begitu juga dalam Rukun Iman iaitu p3rcaya kepada ALLAH, malaikat, qada dan qadar serta hari ki4mat (semuanya perkara gh4ib).

Kecu4li percay4 kepada kitab (al-Quran) yang nyata. Begitu juga Rasul, ia perkara nyata,” jelas beli4u. Jika kita seor4ng yang beriman,

kita tentu mempercayai apa saja perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Allah taala dan bukan meng4itkannya dengan perkara m1stik atau t4hyul.

Begitu jugalah, kemunculan pemb3ntukan awan aneh yang berlaku memb3ntuk Pheonix di di Fuzhou, Fujian, China awal tahun ini sebanyak dua kali. Malah bukan di Fuzhou saja, banyak pemb3ntukan awan an3h terjadi di seluruh duni4.

Pernah berlaku pPemb3ntukan awan an3h yang disebut sebagai awan lentikular di mana awan kelihatan berb3ntuk kanta atau piring. Fen0mena ini biasanya berlaku di puncak gunung.

Begitu juga pernah berlaku awan seri pagi di Teluk Carpentaria di Australia yang b3ntuknya seakan menari-nari. Pemb3ntukan awan an3h ini biasanya berl4ku akibat udara laut dari dua ar4h bertemu dan memb3ntuk kesan silinder berpvsing.

Jadi t3ntunya pemb3ntukan awan berb3ntuk burung Pheonix ini pastinya adalah fen0mena biasa. Namun burung ini pastinya agak istim3wa,

kerana banyak negara menj4dikan lamb4ng burung ini sebagai jata neg4ra mereka terutama Ind0 nesi4 dan beberapa buah neg4ra lain.

Lag3nda Burung Pheonix

Kisah burung Phoenix ini dis3but juga sebagai Garuda menjadi antara mist3ri yang membingungk4n lant4ran terc3tus persoalan. Sama ada burung r4ksasa,

itu benar-benar wujud pada zaman dulu tetapi sudah pu pvs pada hari ini atau ia sekadar mit0s khay4lan yang kekal m3niti sejar4h.

Sekiranya cerita Phoenix atau p4nggilan nama lain hanya sek4dar mit0s, persoalan meng3nai hakik4t kewujudannya menjadi sem4kin p3lik.

Lant4ran mit0s burung raksasa berku4sa mist1k itu dipercayai dalam banyak budaya masy4rakat berlainan neg4ra, malah ber4singan benua.

Selain Malaysia, kep3rcayaan terhad4p Garuda turut diperc4yai di India, Indo n3sia, Mongolia dan Thailand. Burung raks4sa mist1k itu juga turut diperc4yai masyarakat Jepun,

Russia, China serta neg4ra Barat tetapi dikenali dengan nama lain, antaranya Pheonix, Karura, Khangarid dan Firebird.

Simbol neg4ra

Malah, ada ker4jaan tertentu menjadikan burung rak s4sa itu sebagai simbol atau jata neg4ra, antaranya Indo n3sia, Thailand dan Mongolia.

Seolah-olah m4k hluk itu memang pernah wujud di duni4 ini dan diperc4yai turun-temurun dalam budaya penduduk negara berkenaan.

Sej4rah kepercayaan terh4dap Garuda di Tanah Melayu dipercayai ber4sal daripada kisah yang dicerit4kan dalam manuskrip purb4 Hikayat Merong Mahawangsa atau Sej4rah Kedah.

Mengikut cerita, pada masa dulu, Garuda bersar4ng di Pulau Langkapuri (kini Langkawi).

Apa pun kep3rcayaan kita, ingatlah Allah lebih meng3tahui segala-galanya. Paling p3nting, setiap tujuh lapis4n langit dan tujuh lapis4n bumi ini dihuni oleh m4khluk cipta4n Allah sama ada kita nampak atau pun tid4k.

Sumber:lamanmaya