Sungguh men4kjubkan , inilah seb4bnya Nabi berzikir dan bertasbih menggun4kan jari .

Satu cara untuk menging4ti Allah adalah mengingati. Zikr juga boleh membuat h4ti tenang kerana ingat pencipta setiap kali. Zikir boleh dil4kukan di mana sahaja dan dalam ke4daan apa pun.

Malah Zikir yang istimewa, Nabi Muhammad menggun4kan segel buku sebagai alat untuk dia dhikr. Seperti dalam h4dith:

“Hitungk4n (dhikr) dengan sisi jari kerana (segmen jari) akan diminta dan akan dapat berbic4ra (pada Hari Pengh4kiman).” (Abu Dawud, 1345).

Dalam h4d lain yang menyatakan bahawa dhikr akan lebih baik dil4kukan dengan jari-jari tangan kanan, seperti yang ditunjukk4n oleh Nabi SAW.

“Saya melihat Rasulullah saw bersorak-sorai (dengan tangan kanannya)” (Abu Dawud, II / 81, At-Tirmidhi, V / 521, Shahiihul Jami ‘, IV / 271, 4865).

Dengan menggun4kan jari tangan kanan sebagai medium untuk kenangan dapat memudahkan setiap Muslim untuk mendek4ti Allah swt dengan dhikr.

Terdapat lima segm3n pada setiap jari, jadi jika meng4likan jumlah jari menghasilkan 15 segmen. Dengan dua ul4ngan dhikr di tangan maka kami telah mel4kukan dhikr sebanyak 30 kali. Mudah-mudahan,

m3ngira zikr dan melakukannya sekarang boleh dilakukan di mana-mana bahkan tanpa menjadikannya “kelihatan” oleh orang yang boleh menyeb4bkan riya.

Bagaimana Rasulullah membaca

Teknik dhikr yang dil4kukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitvng dengan jari dan bukan dengan bantu4n alat, seperti kerikil atau tasbih.

Dari Abdullah ibn Amr ibn radhiyallahu ‘anhuma, dia mence3ritakan,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده

“Saya lihat, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengira dhikrnya dengan tangannya.” (HR 6498 dan dihakimi oleh Syuaib Al-Arnauth).

Kemudian dari seor4ng sahabat perempuan, Yusairah radhiyallahu ‘anha, dia berkata,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam men4sihatkan kami (para sahabat wanita),

يا نساء المؤمنين, عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس, ولا تغفلن فتنسين الرحمة, واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات

“Wahai para wanita mukminah, kalian harus rajin bertasbih, bertahlil, mensucikan nama Allah. Jang4nlah kalian lalai, sehingga melup4kan rahmat. Hitungl4h dengan jari-jari kalian,

Kerana semua jari akan diminta dan diminta untuk Bic4ra. ” (Hr Ahmad 27089, Abu Daud 1501, Turmudzi 3583, dan Sanadnya Dinil4i Hasan oleh Syuaib al-Arnauth dan al-Albani).

Yusairah Bintu Yasir al-Anshariyah adalah kawan wanita. Beli 4U Term4suk, salah seorang wanita yang mengambil bahagian dalam peserta Baiat Aqabah.

Apabila menerangkan H4dis Yusairah, Al-Hafidz ibn Hajar berkata,

ومعنى العقد المذكور في الحديث إحصاء العد، وهو اصطلاح للعرب بوضع بعض الأنامل على بعض عُقد الأُنملة الأخرى، فالآحاد والعشرات باليمين، والمئون والآلاف باليسار، والله أعلم

Makna perkataan ‘al-aqd’ (mengira) yang disalurkan dalam h4dis [dalam perkataan: واعsesْ] adalah untuk menyalahkan jumlah dhikr. Ini adalah istilah Arab, yang B3 adalah dengan meletakkan salah satu hujung jari di pelbagai jari RU4 lain.

Unit dan berpuluh -puluh dengan tangan kanan, manakala seratus4n dan beribu -ribu dengan tangan kiri. Allahu a’lam. (Nataij al-Afkar fi Takhrij Ahadits al-Adzkar, 1/90).

Ibn Alan menghubungi cara ‘al-aqd’ (m3ng dikira dengan tangan) terdapat dua:

Al-aqd bil mafashil (m3ng mengira dengan segmen jari) al-aqd bil ashabi ‘(M3ng mengira dengan jari)

Beli 4u katakan,

والعقses بالمفاصل أن perempuan ضبهامه في كل ذكر على مفصل ، و و ، ، ، ،…

“Al-Aqd Bil Mafashil (M3ng mengira dengan segmen jari), bentuknya adalah untuk meletakkan ibu jari ibu pada setiap Ru4, setiap kali saya membaca Dhikr.

Manakala al-Aqd bil ashabi ‘(m3ng dikira dengan jari), bentuknya adalah jari yang diadakan kemudian dibuka satu demi satu.

Sekiranya Dhikr dengan tangan kanan?

Terdapat H4DIS dari Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu ‘Anhuma, Beli 4U Beritahu,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم pantai التangkuk. وزاد محمegre بY قدامة -شيخ أبي pir

“Saya melihat Nabi sallallaahu ‘alayhi wa sallam menghiasi manik doa dengan tangannya.” Semasa dari Laluan Muhammad bin Qudamah, guru Abu Daud-ada tambahan: “Dengan tangan kanannya” (Hr Abu Daud 1502 dan Dish4H4H4H4Husan al-Albani)

Berdasarkan H4DIS ini, beberapa ulama telah menarik untuk menyalahkan DHIKR dengan jari tangan kanan. Hanya itu, sebahagian daripada Ulama Menil4i walaupun penambahan dengan tangan kanannya ‘

adalah tambahan kepada l3mah. Sebagai Shaykh Dr. Bakr Abu Zaid. Supaya ia dibangkitkan untuk menyalahkan Dhikr dengan kedua -dua tangan, kanan dan kiri.

Kesimpulan yang betul dalam H4L ini, Dhikr dengan tangan kanan HUKVM dibesarkan, walaupun ia boleh Dhikr dengan kedua -dua tangan dibenarkan.

Nabi Sallallaahu ‘Alayhi wa sallam suka menggunakan anggota yang betul untuk perkara yang baik. Sebagai pernyataan Aisyah Radhiyallahu ‘Anha,

كان النّ sebarang صلّى الله عليه وس ient

“Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam suka memberikan kebaikan di sebelah kanan ketika memakai sandal, memberus rambut, membersihkan, dan dalam semua perkara.”

(Jam Bukhari 168). Dan m3ngalcal dhikr adalah perkara yang baik, sehingga ia diletakkan dengan tangan kanan, lebih baik. (Lihat Fatwa Islam, No 139662). Anda tahu A’lam.

Sumber: Sharia Runding melalui batu kapur manis