Siapa Yang Pernah Mimpi J4tuh Dari Tempat Tinggi ,Ini Maksud Dan Tafsiran 10 Mimpi Yang Popular.

Mimpi merupakan perkara yang biasa dalam kehidupan kita, namun begitu bagi orang bu ta mereka juga bermimpi tetapi keadaanya pula berbeza.

Hal demikian kerana orang yang bu ta sejak azali tidak pernah melihat dunia maka mereka tidak dapat membayangkan tentang dunia dalam mimpi mereka. Mimpi orang bu ta adalah secara secara s3ntuhan.

Menurut Rasulullah, mimpi terbahagi kepada tiga iaitu mimpi daripada syai t4n, mimpi daripada diri sendiri dan mimpi daripada syai t4n. Jom kita lihat maksud-maksud di sebalik mimpi yang kita alami.

1. Mimpi Terper4ngkap Dalam Cermin

Mimpi ini membawa maksud petanda bu’ruk iaitu akan terj3bak dalam mas4lah atau konfl1k.

2. Mimpi Melihat Wajah Hitam

Bermimpi melihat wajah hitam men4ndakan akan panjang umur.

3. Mimpi Mening g4l Dunia

Bermimpi sudah mning gal dunia bermaksud, sesiapa yang melihat seolah-olah dia m4ti tanpa didahului sesuatu penyak1t dan hal-hal yang menyeb4bkan kema t1an, bermaksud umurnya masih panjang.

4. Mimpi J4tuh Dari Tempat Tinggi

Mimpi yang berkaitan dengan j4tuh dari tempat tinggi, mimpi meriba bayi dan mimpi berada di tanah perku bur4n atau tempat kot0r bermakna kemungkinan anda disi h1r.

5. Mimpi Tangan Terb4kar

Bermimpi tangan terbak4r bermaksud ada orang yang iri h4ti dengan anda.

6. Mimpi Melihat Nabi Muhammad SAW

Mimpi bertemu Rasulullah SAW bermaksud anda akan mendapat darjat yang mulia di dunia dan akh1rat. Tetapi jika anda berlainan agama maka anda akan mem4suki agama Islam.

7. Mimpi Tidak Mempunyai Mata

Mimpi tidak mempunyai mata bermaksud 4jal anda sudah dekat.

8. Mimpi Wajah Yang Tersenyum

Jika anda bermimpi wajah yang tersenyum iainya bermaksud anda akan mendapat kesenangan dan pas4ngan baru.

9. Mimpi Telinga Sendiri Dib4lut

Mimpi sebegini bermaksud kepercayaan anda akan disal4hgunakan orang.

10. Mimpi Memo’tong Rambut Orang Lain

Mimpi ini bermaksud akan mendapat keuntungan daripada kerja orang lain.

Sumber:Akakpesan