Rumah Sewa Yang Diduduki Hampir Rvntuh Ke Tanah , Keluarga Ini Menyew4 RM150 Sebulan Undang Rasa Seb4k.

Sebuah kelu4rga tingg4l dalam rumah yang us4ng dan seperti sudah lama ditingg4lkan. Itulah rumah yang didiami Razali Mohd Nor bersama kelu4rganya sejak 16 tahun lalu.

Menurut lap0ran, Razali bersama isteri dan 3 orang anaknya yang masih lagi bersek0lah menet4p di rumah yang diseewa oleh Razali dengan k4dar RM150 sebulan menjadi temp4t teduh4n mereka sekeluarga.

Bagi anda mungkin RM150 bukanlah juumlah yang besarr tetapi bagi Razali kadar itu masih tidak m4mpu dib4yarnya berikutan kekurangan wang. Untuk penget4huan anda, Razali hanya bekerja sebagai buuruh binaan dimana tidak mempunyai pend4patan tetap.

Sebelum ini, Razali menjaja air di tapak Padang Ba.s, Jalan Pintu Pong tetapi sudah dituutup sejak 10 tahun lalu. Oleh itu, Razali yang tdak mempunyai seb4rang kem4hiran terp4ksa menjadi bvruh binaan dengan meng4mbil upahh memb4ncuh siimen.

Menurutnya, disebabkan tidak mempunyai kem4mpuan menyewa di tempat lain dan anak-anaknya bersek0lah di kaw4san sekitar membuatkan dirinya masih tet4p bert4han tingg4l di sana.

Tamb4hnya lagi, pemiilik rumah yang mem4hami kead4an keluarganya tdak pernah mem4ksanya membuat b4yaran.

Tidak mahu dilabel meng4mbil kesemp4tan atas kebaikan tuan rumah, maka Razali akan tetap memb4yar jika mempunyai wang. Jika kita sudah berasa suusah,

ada lagi orang di luar sana yang lebih susah daripada kita. Sentiasalah bersyukur dengan rezeki yang anda miliki.

Sumber: Harian Metro